Parafia PW. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej

Przygotowanie do Sakramentu Chrztu

Chrzest

Chrzest jest pierwszym sakramentem przez który Chrystus włącza człowieka w swoje dzieło zbawcze - w swoją śmierć i zmartwychwstanie, obdarza życiem Bożym, gładzi grzech pierworodny i włącza do wspólnoty Kościoła. Głoszenie Ewangelii i udzielanie chrztu Chrystus powierzył swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: " Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna l Ducha Świętego ".

Warunkiem otrzymania Chrztu jest wiara, dlatego dorośli przygotowują się do chrztu przez kilkuletnią katechezę.

Małemu dziecku można udzielić chrztu wtedy, gdy jego Rodzice będąc ludźmi wierzącymi o to proszą i zobowiązują się razem z Chrzestnymi wychować swoje dziecko w wierze. " Prosząc o chrzest dla swego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując .Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus ". (z Obrzędu Chrztu).

Gdy jednak Rodzice nie chcą podjąć się tego zadania, bądź nic mogą, ponieważ sami odrzucili Boga i Jego Przykazania, z chrztem trzeba poczekać do czasu aż dziecko, na tyle będzie przygotowane, aby samo wyznając wiarę prosiło o chrzest.

Rodzice, zgłaszaj ą dziecko do chrztu w Parafii swego zamieszkania, przedstawiają:
-akt urodzenia dziecka ( warto przed zgłoszeniem dziecka w USC zastanowić się nad wyborem imienia chrześcijańskiego, aby dziecko miało swojego Patrona - na Chrzcie dziecko otrzyma takie imię jakie jest w akcie urodzenia),
- dokument swojego ślubu kościelnego,
- zaświadczenia z Parafii zamieszkania Rodziców Chrzestnych, że mogą być chrzestnymi.

W naszej Parafii Sakramentu Chrztu św. udzielamy w sobotę po l Piątku Miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18:00 - ale może być także chrzest w innym dniu. Rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przygotowującej do chrztu dziecka. Katecheza przed Chrztem jest w czwartek przed sobotą po I Piątku Miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00.