Parafia PW. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

Bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego... Przygotowanie do małżeństwa należy pojmować i urzeczywistniać jako proces stopniowy i ciągły... (Famiłiaris Consortio-Jan Paweł II)

Wielką pomocą w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, które w dalszych latach ma przynosić owoce w postaci coraz mocniejszej, coraz piękniejszej i coraz bardziej świętej miłości łączącej żonę i męża, jest przykład Rodziców oraz modlitwa, uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. i częste korzystanie z Sakramentu Pokuty i Eucharystii.

W czasie bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, narzeczem zobowiązani są do: uczestnictwa w 12 Katechezach przedmałżeńskich (podzielonych na sześć spotkań), czasie których omawia się najistotniejsze zagadnienia życia Małżeńskiego i rodzinnego; uczestnictwa w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych. W czasie tych spotkań, które mają charakter bardziej indywidualny, jest okazja zapoznać się z nauczaniem Kościoła na temat życia, jego przekazywania i ochrony.

Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do księdza Proboszcza (w parafii narzeczonej albo narzeczonego) z następującymi dokumentami:


1. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny tzn. nie starszy niż trzy miesiące).
2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej -ponadgimnazjalnej.
3. Dowody osobiste narzeczonych.
4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
5. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych.
6. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego pozwalający na zawarcie małżeństwa konkordatowego (należy to uczynić nie wcześniej niż trzy _ miesiące przed planowanym ślubem ze względu na urzędową ważność dokumentu).
7. W wypadku wdów i wdowców konieczny jest również kościelny akt zgonu małżonka.