Parafia PW. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej

Spowiedź Święta

Spowiedź Święta w naszym kościele codziennie pół godziny przed Mszą św. a w niedzielę i święta przed lub w czasie Mszy św.

Zanim klękniesz przy konfesjonale

... Stań w obecności Boga, który jest Ojcem pełnym miłości i miłosierdzia. Powiedz: Boże mój, ja wierzę w Ciebie, ufam Tobie i chcę Cię miłować...

Proś Ducha Świętego o światło, byś spojrzał na swoje życie w prawdzie: Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj Swej potędze. Przyjdź światłości sumień! a następnie postaraj się wypełnić po kolei warunki dobrej spowiedzi

Rachunek sumienia

Aby zrobić porządnie rachunek sumienia możesz się posłużyć pomocą jaką znajdziesz w książeczce do nabożeństwa - Rachunek sumienia. Możesz także zrobić rachunek sumienia w oparciu o Dziesięć Przykazań Bożych i Pięć Przykazań Kościelnych...

Jednak żaden „gotowy" rachunek sumienia, nie zastąpi do końca twego osobistego, indywidualnego zastanowienia się nad sobą: Po co ja w ogóle żyję? Co jest dla mnie w życiu najważniejsze? Który z grzechów najbardziej i najczęściej oddala mnie od Boga?

Żal za grzechy

Spójrz na krzyż Jezusa. To także twoje grzechy stały się przyczyną Jego męki. Powiedz: Jezu, przebacz! Jezu, żałuję! Zmiłuj się nade mną, nad tymi, których ja skrzywdziłem i nad tymi, którzy mnie skrzywdzili, doprowadź nas wszystkich do Ciebie. Maryjo, Matko moja, Ucieczko grzeszników, módl się za mną!

Postanowienie poprawy

Spowiedź jest wyznaniem ze skruchą popełnionych grzechów, a przez to odwróceniem się od zła. Ale nie tylko - jest jednocześnie zwróceniem się ku dobru. Obok grzechów było i jest w twoim życiu dobro. Pomyśl o tym, że zło zwycięża się dobrem! Pomyśl jak to dobro, do którego Bóg cię powołuje i uzdalnia swoją łaską, chcesz w dalszym życiu powiększyć i rozwinąć. Przed wyznaniem grzechów pomódl się za kapłana, który będzie ciebie spowiadał.

Wyznanie grzechów

Musi być szczere i objąć wszystkie grzechy ciężkie. Spowiadasz się w istocie przed Bogiem. Kapłan z ustanowienia Bożego jest tylko świadkiem twego wyznania, a jego moc rozgrzeszania pochodzi od wszechwiedzącego Boga. Przez świadomie złą spowiedź obciążysz tylko jeszcze bardziej swoje sumienie. Najlepiej na początku wyznaj ten grzech, który sumienie najbardziej tobie wyrzuca. Ufaj Miłosierdziu Bożemu! Pomyśl: może to już ostatnia spowiedź w moim życiu...

Zadośćuczynienie

Tylko ten prawdziwie żałuje za grzechy, kto chce popełnione zło według swych możliwości naprawić. Wola naprawienia zła to sprawdzian prawdziwości i trwałości naszego nawrócenia. Nie odkładaj odprawienia nałożonej pokuty na później.